Archive for 2009. április

Krisztus mondja: Én vagyok a jó pásztor.Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik. (Jn 10,11.27-28)

2009/04/26

A 23. zsoltár  Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm.  Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.  Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért.  Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.  Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam.  Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész életemben.  Forrás: http://www.parokia.hu/bible/

Reklámok

Heti Áhítat

2009/04/19

A legújabb, mai gondolatok itt olvashatóak: http://www.garainyh.hupont.hu/32/garai-andras-heti-ahitatai-2009-04

Luther Házi kincstárának első gyöngyszemei

2009/04/17

itt olvashatóak: http://www.garainyh.hu/luther/

Hangzó Örömhírtár

2009/04/15

A legutóbbi igehirdetések MP3 formátumban elérhetőek innen:

http://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/index.php?dir=

Húsvéti vers

2009/04/14

 

JÉZUS ÉL!

2009/04/13

Krisztus feltámadt!

Húsvéti üdvözlet

2009/04/11

Áldott húsvéti ünnepet kívánok minden kedves Látogatómnak!
A golgotai kereszt már üres, mert:
AZ ÚR FELTÁMADT! AZ ÚR VALÓBAN FELTÁMADT!    DICSÉRJÜK AZ URAT! HALLELUJA!

Nincs a sírban Ő!

Elmúlt a mély gyász, szívbe markoló,
Új hajnal virradt; csodás, ragyogó.
Megváltónk sírján nincsen már a kő,
Síri ágyán is csak egy keszkenő.
Ujjongj hát szívem, nincs a sírban Ő!

Asszonyok látták, beszéltek vele,
Átjárta szívük, szíve melege.
Olyanok voltak, mint az álmodók,
A legcsodásabb örömhírt hozók,
Néktek; kesergők, könnyes gyászolók.

Halál völgyében nincs többé sötét,
Jézus nappalra váltotta az éjt.
Felhőtlen égen ragyog már napunk,
Haláltól félni nincs többé okunk.
Nem tarthat fogva, Jézusé vagyunk!

Pecznyík Pál

Nagypéntek: Megváltásunk ünnepe

2009/04/09

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3,16)

Nagypénteki “műsor-előzetes”

2009/04/07

NAGYPÉNTEK: AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS KERESZTHALÁLÁNAK EMLÉKÜNNEPE

Címek a magyar nyelvű televízió adók aznap esti műsoraiból válogatás és kommentár nélkül

* Szeress, ha tudsz! * A Passio * Jóban Rosszban * Beugró * Hiúság vására * Megúszni egy gyilkosságot * Célpont * János Passió * Ösztönember * Mit ér az ember, ha… * Kemény menet * Tények * Az utca embere * Péntek 8 * Civil kaszinó * Halálos átjáró * Menedék * A rejtély * Áramütés * Az Este * Napi aktuális * A helyszínelők * Haláli hullák * Többet ésszel! * Az élet szép! * Exit * Biblia iskola * Tele-jósda * Második lehetőség * Szól a nóta * Felpolcolva * Gyilkos elmék * Himnusz * Apró titkok * Mielőtt az ördög rádtalál * A jel * A játszma folytatódik * Sírfeliratok * Ítélet * A nagyvad * Halálos bűnök * Éden kertjei * Gyóntatószék * Rossz lelkiismeret * A kiáltás * Ahonnan nincs visszatérés * Az utolsó lehelet * Sarah démonai * Agyhalál * Majd most kiderül * Halál az otthonban * Amíg tart az élet * Sosem feledlek * Az éhség * Boszorkák * Halott ügyek * Eltűntnek nyilvánítva * Más bőrében * Az ismeretlen * Sikoly * Játszd újra az életed! * Csacska angyal * Szent menedék * Titokzatos kereszténység: Ki ölte meg Jézust? * Ezt rakd össze! * Jézus: Ami a Bibliából kimaradt * Mulatós * Majomélet * Állítólag… – Vízen járás * Jézus – A hiányzó évek * Leplezetlen Biblia * A múlt megfejtése * Ősi titkok * Titkosítás feloldva * Nemkívánatos személyek * Nem boszorkányság * Életstílus * Dolce Vita * Állati * Téma * Sámán király * Péntek éjszaka… * Műsorszünet * (2009. április 10. 20 órától…) *

ProChrist – ProMemoria

2009/04/07

ProChrist 2009

nyolc estéből álló, evangélizációs sorozat; melynek főcíme:

KÉTSÉG ÉS ÁMULAT

Urlich Parzany német evangélikus lelkész alábbi, nyolcmondatos imádsága minden istentisztelet végén elhangzott:

Az ÚR Jézus mondja: „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” (Jel 3,20)

 A ProChrist ima

Úr Jézus, köszönöm neked, hogy nagyon szeretsz engem.

Meghallottam hívásodat, és megnyitom előtted a szívemet.

Beismerem neked vétkeimet; kérlek, bocsásd meg őket.

(Rövid szünet az egyéni, csendes bűnvalláshoz)

Köszönöm, hogy a kereszten értem is meghaltál, és ezzel minden bűnömet megbocsájtottad.

Szeretném, ha az egész életem hozzád tartozna.

Szeretnék benned bízni, téged követni.

Te vagy az én Uram, mutasd meg nekem az utadat.

Köszönöm, hogy elfogadtál engem. Ámen.

 

Az ÚR Isten mondja: „Ne félj, megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézs 43,1)

A ProChrist dal szövege:

Jézus, amint vagyok

1. Jézus, amint vagyok, úgy jöhetek hozzád, te mondtad azt, hogy mindenki jöhet. Nekem nem szükséges fogadkoznom minden másképp lesz, hisz te ott a kereszten kegyelmet ajándékoztál. Látod nyomorúságom, felém nyújtod a kezed, és én amint vagyok jöhetek hozzád.

2. Jézus, amint vagyok úgy adom át magam, üres kezem, elrontott életem. Nekem nem szükséges eltitkolnom miről úgyis tudsz. Tudod vágyódásomat, s a falat is mi elválaszt. Vége rejtőzésemnek, eléd tárom életem, és én amint vagyok adom át magam.

3. Jézus, tudom Te megváltoztathatsz engem. Vedd el belőlem azt ami rombol! Teremts új emberré szeretettel töltsd meg szívemet, minden ember megláthassa mosolyod az arcomon! Te már régen elhívtál, a nevemen szólítottál, Uram szólj hát és én a tied vagyok!

Forrás: http://www.prochrist.hu