Archive for 2009. május

Pünkösdi üdvözlet

2009/05/30

http://www.garainyh.hu/kep/PUNKOSDI%20UDVOZLET-2009-ben.doc

Reklámok

„Szüntelenül imádkozzatok!”

2009/05/19

 

Úr Jézus Krisztus!

Tudom, hogy vétkeztem gondolatban, szóban és tettben.

Nagyon sok jót elmulasztottam megtenni, és olyan sok rosszat cselekedtem.

Bánom bűneimet, és elfordulok mindattól, amiről tudom, hogy rossz.

Tudom, hogy életed értem adtad a kereszten.

Most hálásan visszaadom Neked önmagamat, és arra kérlek, hogy lépj be az életembe.

Jöjj szívembe, mint Megváltóm, és tisztíts meg.

Jöjj szívembe, mint Uram, és irányítsd életem.

Jöjj szívembe, mint barátom, és legyél velem.

Én pedig szolgálni foglak életem hátralevő éveiben teljes engedelmességgel.

Ámen.

 

Lukács evangéliuma ­ – Jézus élete – A film záró imádsága:

Uram, Jézus; szükségem van rád!

Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten.

Kinyitom életem kapuját és befogadlak téged, mint Uramat és Megváltómat.

Te irányítsd az életemet, tégy olyanná, amilyen Te akarod, hogy legyek.

Ámen.

 

A Luther című filmből, Luther imája cellájában:

Jézus!

Tied vagyok!

Ments meg!

Ámen.

 

Köszönöm neked, Uram, hogy mindörökre a tied vagyok!

Köszönöm, hogy most is megbocsátasz!

Szabadíts meg régi természetemből!

Ámen.

Istenem! Te látod, hogy én nem tudok a helyes úton járni. Valahányszor megpróbálom, mindig bajba keveredem, ezért te vezess ma is!

Ámen.

Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett!

2009/05/10

És láttam valami üvegtengerfélét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát, amint az üvegtengernél álltak az Isten hárfáival, és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a Bárány énekét: „Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya: ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent: mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid”. (Jel 15,2-4)

Szentlélekben való öröm

2009/05/02

Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. (2Kor 5,17) Ezért ujjongjatok!  JUBILATE, DEO!  Örvendj, egész föld, az Istennek! Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét! Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. (Zsolt 66,1-2.20)