Archive for 2009. október

Reformáció – Luther verse

2009/10/30

Luther Márton

DAL A BIBLIÁRÓL

 

Hol nincs a polcon Biblia,

üres, kietlen ott a ház;

könnyen bejut Sátán oda,

s az Úr Jézus ott nem tanyáz.

Azért hát ember, bárki légy,

egy-két filléred kerül:

egy Bibliát sietve végy

az ördög ellen fegyverül.

Nyisd azt föl minden reggelen,

csüggj hittel mindenik szaván,

merülj belé figyelmesen,

olvasd, kutasd nap-éjszakán.

E könyv erőt ad és vigaszt,

s ne bánd, ha int, ha néha bánt,

pajzs gyanánt használjad azt

örömben, búban egyaránt.

Szeresd e könyvet, s úgy tekintsd

mint földi élted támaszát,

amely ha sírodig kísért,

számodra nyit új, jobb hazát.

Reklámok

Vedd és olvasd!

2009/10/29

SZÓLT AZ ISTEN!

Szólt az Isten, szava zengett,

Sínai hegy belerengett!

És ott lent a hegy tövében,

hátrált a nép: félelmében!

Zengett a kürt, a hegy rengett,

idézve páni félelmet.

Így szólt a nép: Mózes, kérünk,

Isten helyett, te szólj nékünk.

Ha még tovább szól az Isten,

mindnyájan meghalunk itten!

 

Isten nem volt mindig kemény,

megjelent a Hóreb hegyén!

De nem faldöntő viharban,

Illéshez szólt szava, halkan.

Feladatot bízott rája,

az Ég, a Föld, nagy Királya!

 

Majd sok század múltán itt lenn,

láthatóvá vált az Isten!

Szent Fiában köztünk szolgált,

éjjel többször a földön hált.

Szólt halkan és szólt keményen,

könyörült árván, szegényen.

Kereszten: reszkető szóban,

fájdalmasan, hallhatóan.

Én Istenem, én Istenem!

Mért hagytál el? Nem vagy Velem!

Ám Megváltónk végső szava,

úgy zengett, mint egy harsona!

Megrengetve földet, eget,

váltságunk: elvégeztetett!

 

Szólt az Isten halhatóan,

és köztünk élt, láthatóan.

Ma is biztat, mi ne féljünk,

Fia által, Nála élünk!

Legyőzve már bűn, félelem,

öröm, béke, vár égbe fenn!

 

                           Pecznyík Pál

BIBLIAVASÁRNAP

2009/10/25

A Biblia Istene

A Biblia Istene Jézus Krisztus Atyja. Ő igéjében jelentette ki magát. A kereszten lesz világossá, hogy Isten a Szent Isten, aki előtt semmilyen bűn nem állhat meg. Az Ő Szentségének tüzében mindennek el kell égnie, ami a bűnnek a legkisebb árnyékát is magán hordja. Isten nagy szeretetében a bűnt az Ő Fián ítéli meg. Isten Szentsége megrendítette Ézsaiást és megnyitotta szemét bűnös, elveszett állapotára. Isten szeretete csak az Ő Szentségének hátterében ragyog fel. Ez az a meg nem érdemelt szeretet, amellyel Isten felénk, bűnös emberek felé közeledik. A mi Istenünk nem egy jó Isten, hanem a Biblia Istene. Az utolsó időn átvezető úton fontos: „Maradjatok meg Isten szeretetében!” Így találunk vigasztalást és kapunk erőt. Az Úr közelében erőt jelent, ha beburkolózunk Isten szeretetébe. Ha magukra nézünk, nem fogjuk a célt elérni. De ha az Úr Jézusra nézünk fel, akkor tudjuk, elvisz bennünket a célba. Meneküljünk mindig újra a kereszthez és burkolózzunk be Isten szeretetébe. Mert az Úr prófétai igéje szerint az utolsó időben a szeretet sokakban meghidegül. Ha az Úr Jézusban megragadjuk Istennek hozzánk való szeretetét, akkor ez meggyújtja bennünk az Úr Jézus és az örök Isten iránti szeretetet. Jézus Krisztus visszajövetele nem a mi akarásunktól függ. Nem kegyes erőlködés eredménye. Hanem az Úr második eljövetele Isten üdvtervében egyedül az örök Isten cselekedete. Ez is és a mi megmentésünk egyedül Isten kegyelmén és irgalmán nyugszik. Jézus Krisztus a visszajövő Úr, a Gyülekezet számára irgalmasság, amire várunk, és aminek örülünk. Ekkor teljesedik be az ígéret: „Isten, aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig.”

Ismeretlen szerző