Archive for 2010. január

A megdicsőült Krisztus

2010/01/23

Reklámok

Íme, Isten kegyelmének és igazságának forrása!

2010/01/17

A TÍZPARANCSOLAT

2010/01/16

“A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg.” (Jn 1,17)

Jézus megkeresztelése – ő a világ Világossága!

2010/01/10

Bátorítson Újjászült Életed Királya 2010-ben is!

2010/01/01

Az Úr Jézus Krisztus ezt kéri követőitől: “Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.” (Jn 14,1)