Archive for 2010. november

Az ÚR érkezése

2010/11/27

A nagy király jön, hozsánna, hozsánna! Zeng a kiáltás, előtte, utána. Hozzád is jön! Befogadod Őt?

Reklámok

Az örökkévalóság ünnepe

2010/11/21

A trónuson ülő ezt mondta: „Íme, újjáteremtek mindent”. És így szólt: „Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!” És ezt mondta nekem: „Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. (Jel 21,5-7)

Higgy az Úr Jézusban és vár az örök élet!

2010/11/21

(more…)

Isten éltesse a ma 91 éves Pecznyík Pál versmisszionáriust!

2010/11/18

 

A 91 éves Pecznyík Pál

A laikus versmisszionárius születésnapi költeménye ajándék az olvasóknak

 Mintha álom volna!

Hosszú kilenc évtizedem, mintha csak szép álom volna, kilencven fehér rózsaszál, összekötve egy csokorba. Égi Atyám, érte dicsér hálaimám, énekem, Te alkottad, Te vezérled, próbák között életem. Ma már sokkal közelebbről nézhetem az égi célt, ajkam hálás, az elsuhant derűs – borús évekért. Kilencven ősz múlt azóta, hogy világra születtem, s már huszonegyedik század, napja ragyog fölöttem. Hosszúra nyúlt életemnek sok próbáját éltem át, drága kegyelmed, hogy eddig, megelőztem a halált. Kárhozatot érdemelnék, megkegyelmeztél nékem, Fiad drága váltságáért, megbocsátottad vétkem. Huszonéves korom óta, áldott Szentlelked vezet, drága Igéd – kenyér gyanánt – élteti a lelkemet. Örök élet keskeny útján vonulok a menny felé, vágyam az, hogy üdv-ruhában állhassak színed elé! Hála, gyermeked lehetek, mivel újjászülettem, Te tudod, hogy gyümölcsözőn múlt-e, idő fölöttem. Országodban nincsen idő, ott nem számolnak évet, öröktől fogva csak ma van, mert végtelen az élet. Azt ígérted, az új honban, dicső örökség vár rám, ha e földön, győzelmesen futom végig a pályám. Kegyelmedből, jó voltodból, új életévbe lépek, add: lehessen majd abban is, életem hála-ének. A mennyei énekkarban, zengjen hálám éneke, életemért és üdvömért, hogy így törődtél vele. Morzsolgatom napjaimat, szent hívásodra várva, oltalmadért, védelmedért, Téged térden imádva. S ha elhangzik hívó szavad, felelhessem, itt vagyok, átlépve a halál-kapun, országodban lakhatok. Kérhet-e még ennél jobbat, híved születésnapon? Hiszen mindennél többet ér, ha szent arcod láthatom! Pecznyík Pál Celldömölk, 2009. XI. 18.

“Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé” (2Kor 5,10)

2010/11/14

 

 

 

 

 

 

 

A Bíró, mielőtt ítélne, eljött meghalni érted! Érted?

Higgy az ÚR Jézusban, és üdvözülsz!

 

Ítélet ünnepe: a Bíró, mielőtt ítélne; eljött meghalni érted! Érted?

2010/11/06

http://www.garainyh.hu/banner/cimlapkep.jpg