Archive for 2011. május

“Imádkozzatok és buzgón kérjetek!”

2011/05/28

Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem.” (Zsolt 66,20)

Reklámok

Énekeljetek az Úrnak új éneket!

2011/05/21

“Örvendj, egész föld, az Istennek!” (Zsolt 66,1)

2011/05/14

“Én vagyok a jó pásztor!”

2011/05/07

“Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát: és én életemet adom a juhokért.” (Jn 10,14-15) – De te ismered-e már az ÚR Jézust, mint jó pásztorodat?!

Ne légy hitetlen!

2011/05/01

Tamás pedig így felelt: „Én Uram, és én Istenem!” Jézus így szólt hozzá: „Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.”