Archive for 2011. június

Péter és Pál apostolok

2011/06/28

Június 29-én ünnepeljük a keresztyén anyaszentegyház két oszlop-apostolának névnapját. Mint ők tették, mi is: Hirdessük az evangéliumot minden teremtménynek!

Reklámok

Keresztelő János születésnapja: június 24.

2011/06/24

Ő volt Jézus útegyengetője, követe.

Szentháromság ünnepe

2011/06/18

Pünkösd: a keresztyén anyaszentegyház születésnapja

2011/06/11

Jövel, Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket bőven!

Pünkösd böjtjében is…

2011/06/09

“Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között” (2Kor 2,15)

Exaudi!

2011/06/05

“Halld meg, URam, hívó hangomat!” (Zsolt 27,7)